PHAN TƯỜNG Phiên bản Odoo 8.0

Thông tin về PHAN TƯỜNG instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Tiềm năng, cơ hội, cuộc gọi
Mạng xã hội
Thảo luận, Email, Tin tức
Online Billing
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Quản trị dự án
Dự án, Nhiệm vụ
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Quản lý kho
Tồn kho, Vận tải, Lưu kho
Chat nội bộ
OpenERP Chat
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Supplier Invoices
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
TO HR Insurances
Vietnam HR Insurances
Quy trình tuyển dụng
Công việc, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn, Khảo sát
Bảng lương Việt Nam
Vietnam HR Payroll
Bảng lương Việt Nam với kế toán
Vietnam HR Payroll with Accounting
TO Salary Payment
Salary Payment
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Sổ địa chỉ
Liên hệ, cá nhân và công ty
Gamification
Live Chat
Chat trực tuyến với Khách hàng/Khách truy cập website
Xây dưng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến