Sale
Băng rôn (Banrol)
(Đơn vị tính: m2)
20.000 ₫ 20000.0
Sale
Vé giữ xe
(Đơn vị tính: 10 cuốn, loại 100 tờ/cuốn)
175.000 ₫ 175000.0
Sale
Giấy tiêu đề - LETTERHEAD
Đơn giá tính trên một bao kính (100 tờ/bao)
200.000 ₫ 200000.0
Sale
Catalogues
(Đơn vị 50 cuốn)
3.000.000 ₫ 3000000.0
Sale
Poster
(Đơn giá theo lô 100 tờ)
1.613.000 ₫ 1613000.0
Sale
Phiếu bảo hành
(Đơn giá theo lô 1.000 cái)
612.000 ₫ 612000.0
Sale
Bìa đựng hồ sơ
(Đơn giá theo lô 500 cái)
3.360.000 ₫ 3360000.0
Sale
Danh thiếp offset
(Đơn giá tính theo hộp)
50.000 ₫ 50000.0
Sale
Tờ rơi
(Đơn giá theo 1.000 tờ)
1.100.000 ₫ 1100000.0
Sale
In Hóa đơn GTGT
Đơn giá theo Cuốn (50 bộ/Cuốn)
350.000 ₫ 350000.0