Kiến thức Ngành in

Nhận biết thương hiệu - Hình ảnh thương hiệu

Gần đây, hàng loạt quảng cáo truyền hình gây tranh cãi của các thương hiệu trong ngành FMCG (tiêu dùng nhanh) đã gây nhiều tranh cãi trên các phương tiện truyền thông

Quản trị viên
tháng 4 2015

Những thương hiệu được yêu mến

Tại sao có những thương hiệu được nhiều người yêu thích đến mức bất chấp mọi quy tắc logic thông thường?

Quản trị viên
tháng 4 2015