Kiến thức Ngành in

Thiết kế nhận diện The Bodor audio

Các kiểu chữ được tạo hình dựa trên hình dạng của chiếc loa âm thanh làm nên sự độc đáo của bộ thiết kế nhận diện này

Quản trị viên
tháng 4 2015