Kiến thức Ngành in

Chất lượng in offset và tiêu chuẩn hóa thứ tự in chồng màu.

Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá chất lượng (tờ) in offset đó là tờ in ra phải giống mẫu (hoặc tờ in thử) về màu sắc và các tờ in phải đều màu (không dao động màu) trong toàn bộ sản lượng in.

Quản trị viên
tháng 4 2015

Quy trình in offset

Tiêu đề phụ

Quản trị viên
tháng 4 2015